Lệnh Tên vật phẩm Ảnh Giá Thông tin vật phẩm T.gian
!mua 144 Thần thụ tâm pháp chân ấn 500 @cash Không tiêu hao rèn luyện. Có thể chọn danh hiệu "thần thụ tâm pháp" tại bảng danh dự sẽ có tác dụng. (võ huân xanh lá)
Lực công kích quái +150, phòng ngự quái +200, Mỗi khí công +2
(Hiệu lực 30 ngày. Chỉ có tác dụng với quái)
V.viễn
!mua 143 Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ) 50 @cash Tăng 5% tấn công vũ khí, 10% kỹ năng sát thương,10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp V.viễn
!mua 142 Bạch Long Chỉ Thêu (24 giờ) 100 @cash Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm V.viễn
!mua 141 Xích Long Chỉ Thêu (24 giờ) 150 @cash Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp. V.viễn
!mua 140 Bích Long Chỉ Thêu (24 giờ) 170 @cash Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp V.viễn
!mua 139 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ) 200 @cash Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 7% tấn công vũ khí,12% kỹ năng sát thương, 12% phòng thủ, 600 Hp, 400 Mp. V.viễn
!mua 138 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(đ.biệt) 200 @cash Công lực +40, CLVC +5%, phòng thủ+40, Máu +300 trong vòng 24 giờ V.viễn
!mua 137 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(nhỏ) 35 @cash Trong 2 giờ, ngoại hình vũ khí biến thành đạo cụ cố gắng,lực công kích +40, sức phòng ngự +40,thể lực +300, lực công kích võ công +5%,điểm kinh nghiệm +10% V.viễn
!mua 136 Chí tốn nhiệt huyết phù (30 ngày) 3,000,000 @cash Chỉ có khả năng hồi sinh tại chỗ khi bị quái vật tấn công!.
Có thời hạn 30 ngày
Các dịch thuật trong game không có tác dụng
V.viễn
!mua 135 Yêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(đ.biệt) 200 @cash Tăng 40 điểm lực công kích, sức phòng ngự +40, lực công kích võ công 5%,điểm kinh nghiệm 10%, lực hút hồn tăng 10% trong 24 giờ V.viễn
!mua 134 Yêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(nhỏ) 35 @cash Tăng 40 điểm lực công kích, sức phòng ngự +40, lực công kích võ công 5%,điểm kinh nghiệm 10%, lực hút hồn tăng 10% trong 2 giờ V.viễn
!mua 133 Yêu hoa ma vũ (24 giờ ) 150 @cash Công lực +30,Phòng thủ +30,CLVC +3%, EXP 5% trong vòng 24h V.viễn
!mua 132 Yêu hoa thanh thảo (24 giờ ) 150 @cash Công lực +30, CLVC +3%, +5% Exp trong vòng 24 giờ V.viễn
!mua 131 Yêu hoa thanh thảo (2 giờ ) (5) 75 @cash Công lực +30, CLVC +3%, +5% trong vòng 2 giờ . Dùng được 5 lần V.viễn
!mua 130 Long Lân Hộ Thể Đan (12) 800 @cash Phòng thủ+20%, ULPT+10%, đánh trúng +20, né tránh+20, HP+500, EXP+20%, thời hạn 2h (Giờ Online) (Dùng được: 12 lần) V.viễn
!mua 129 Nghịch Thiên Chiến Cuồng Đan (12) 1,000 @cash Công kích +20%, CLVC+15%, chính xác+20, né tránh+20, khí công+2, thời hạn 2h (Giờ Online) (Dùng được: 12 lần) V.viễn
!mua 128 Đại chiến thần đan 35 @cash Trong 1 giờ ,phòng ngự 10%, công kích 10%, CLVC 5%, phòng ngự võ công 10%,giảm sát thương 30 điểm , tăng 700HP. V.viễn
!mua 127 Chí tôn hỏa dương sơn (12) 1,500 @cash Đạo cụ đặc biệt, trong 2 giờ tăng lực công kích 15%, sức phòng ngự 15%, sinh lực 1000, điểm kinh nghiệm 40%, lực công kích võ công 10%, sức phòng ngự võ công 10% (Dùng được: 12 lần) V.viễn
!mua 126 Thái Cực Thần Đơn 35 @cash +15% lực công kích, 15% sức phòng ngự, 300 HP, 300 MP, exp 10% 1 lần dùng (4h) V.viễn
!mua 125 Chí tôn hoàn 125 @cash Trong 2 giờ, tăng 11% tấn công, 13% phòng thủ, 13% công lực võ công, 11% phòng ngự võ công, 500 sinh lực V.viễn
!mua 124 Chu Tước Hoàn 75 @cash 700 HP, 10% def, 10% dame, 5% CLVC, 10% ULPT, Vũ khí +2 , Trang bị +1 trong 1 giờ V.viễn
!mua 123 Huyền Vũ Hoàn 75 @cash Có tác dụng của Hộ tâm đơn(40%), Ngũ sắc, Tiên duyên đơn, trong 1h V.viễn
!mua 122 Thái cực đơn (vô song) 30 @cash Tăng phòng thủ 5% trong 4 giờ V.viễn
!mua 121 Bá vương đơn (vô song) 30 @cash Tăng tấn công 3% trong 4 giờ V.viễn
!mua 120 Sinh tử phù (5 lần) 50 @cash Bùa chú sau khi sử dụng khiến khi chết có thể bảo toàn điểm kinh nghiệm hoàn toàn không bị giảm (dùng được 5 lần) V.viễn
!mua 119 Hộ tâm đan 30% 75 @cash So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 30% trong 2 giờ V.viễn
!mua 118 Hộ tâm đan 20% 50 @cash So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 20% trong 2 giờ V.viễn
!mua 117 Ngũ Sắc Thần Đan 20 @cash 10% công lực, phòng thủ 10%, tăng 12 công lực, tăng 12 phòng thủ, tăng 300 sinh mệnh trong 1 giờ, sử dụng 1 lần V.viễn
!mua 116 Bồi nguyên đan ( Đại ) 75 @cash Tăng 700 HP trong vòng 60 phút, 8 lần sử dụng V.viễn
!mua 115 Bồi nguyên đan ( Trung ) 35 @cash Tăng 500 HP trong vòng 60 phút, 7 lần sử dụng V.viễn
Trang 1 của 2 | 1   2